وفاداري همسران

از ديدگاه اسلام براي پيمودن نردبان صعود و رسيدن به كمال انساني، ازدواج و تشكيل خانواده جايگاه ويژه اي دارد. در محيط و كانون خانواده اي كه بر اساس معيار هاي اسلامي و انساني تشكيل شده است، آسايش تن و آرامش جان و روان انسان تامين مي شود و با تحقق صفا، صميميت، همدلي و هماهنگي، زنگارهاي پريشاني و نا اميدي، خستگي روحي و جسمي زدوده مي شود و همسران مي توانند با سازگاري در محيط نوراني و معنوي مراتب سعادت را يكي پس از ديگري بپيمايند. خداوند منان، زن و مرد را به صورتي آفريده است كه بتوانند پيوسته در منطقه ي جذب و انجذاب همديگر قرار گيرند و عميقا مجذوب يكديگر شوند و نقش آرامشگري خود را ايفا كنند. غيرت و توجه به پاكدامني همسر، زمينه ساز حفاظت از آلودگي هاي مختلف و سبب سازگاري هر چه بيشتر او خواهد شد. البته نبايد فراموش كرد كه به همان ميزان كه غيرت در جايگاه خود در عفت همسر موثر است، غيرت بي مورد نشان دادن، در دوري او از پاكدامني، تاثير مي گذارد. عفت و حيا ، همسر را در حفاظي قرار مي دهد كه او را از ارتكاب هر عمل زشت منافي با شئون انساني باز مي دارد.

ادامه مطلب

والدين وتربيت جنسي جوان

انسان ها مانند اكثر موجودات، از دو جنس مخالف تشكيل شده اند. اين دو جنس، با تفاوت ها ي آشكار در سطح مسائل زيستي، فيزيولوژيك و روان شناختي به وجود آمده اند و همين تفاوت هاست كه آن را مكمل يكديگر قرار مي دهد و بدون شك، هر كدام از آنها بدون ديگري، در تداوم نسل و زندگي اجتماعي، با شكست كامل، روبرو مي شود.
يكي از ابعاد وجودي مهم در زن و مرد، جنبه ي جنسي و شهواني است كه به صورت غريزه اي بسيار قوي، در آنها قرار داده شده است. اين غريزه بايد ارضا گردد و اگر مسير ارضاي آن به صورت صحيح طراحي نشود، از مسير طبيعي خلقت، منحرف خواهد شد

ادامه مطلب

تاثیر خنده در ارتباطات اجتماعی

زندگی روزانه وحوادث و اتفاقات آن باعث ایجاد عکس العمل هایی در انسان می شودکه گاهی شرایط زمان ومکان اجازه ی بروز آنهارا نمی دهدودر نتیجه مقدار زیادی انرژی در بدن ذخیره می شود.
این انرژی های عصبی به جای آن که صرف ایجاد معادلاتی از افکار وهیجانات جدید شود به دلیل موانع موجود،تولید جریانی در اعصاب حرکتی مختلف عضلات می کند وسبب ایجاد حرکت نیمه تشنجی میشود که روان شناسان آن را خنده نامیده اند.
روان شناسان معتقدند که چون مقدار زیادی انرژی روانی ذخیره و واپس زده شده به علت شرایط مختلفی چون،کنترل شدید محیط ،حوادث اتفاقی وبازداری های ذهنی راهی به بیرون پیدا نمی کنند

ادامه مطلب

تاثیر خود انگاره های منفی بر بحران هویت و بر رفتارهای جوانان و نوجوانان

هر فردي از شخصیت خودش، دیدگاهش و نقاط ضعف و قوتش در ذهن خود تصويري از خويشتن دارد كه به آن خود انگاره يا خودپنداره (self-image) گفته مي شود که این تصویر از دوران کودکی شکل می گیرد. قسمت عمده وي‍ژگي هاي شخصيتي، منش و خصوصيات رفتاري هر فرد به تصويري كه از خود در ذهنش دارد، يعني به خود انگاره وي مربوط مي شود که به او کمک می کنند با موقعیت هایی که روبه رو می شود، کنار بیاید. مهمتر از آن، ما به خلق نظریه هایی درباره خودمان نیز دست می زنیم. این نظریه ها را «نظریه خویشتن» می نامیم که در اینجا آن را معادل خودپنداره فرض می کنیم. به عبارت دیگر، هر فردي، باورهاى خود درباره خودش را، خودش فراهم مى‌آورد که اصطلاحاً خودپنداره ناميده مى‌شود.آنچه خوانديد تعريفي از خودانگاره بود كه دكتر مريم جلوخانيان مشاور دفتر تخصصي بانوان آفتاب مطرح كردند.

ادامه مطلب

  • 1
  • 2

کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017