جامعه وحفظ کرامت زن

پروردگار عالم در زمان آفرینش انسان از او به عنوان خلیفه الله یاد می کند و در مقام توصیف کمالات انسانی، اوصاف مرد و زن را یکسان و هماهنگ کنار هم بیان می دارد. همینطور آنجا که جایگاه انتخاب عده ای جهت تحقق اراده الهی بر زمین است همانگونه که عده ای از مردان را برمی گزیند، گروهی از زنان را نیز برای تحقق کلمه الله و اراده الهی بر زمین انتخاب می نماید: "یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین"دکتر منیره خدادپور استاد دانشگاه اصفهان

ادامه مطلب


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017