مديريت هزينه در خانواده

از بین بردن موانع اقتصادی تاثیر بسزایی بر طریقه رفتار افراد یک جامعه می گذارد. برای ارتباط اقتصاد و فرهنگ می توانیم اصطلاح( اثر توپ برفی) را بیان کنیم. به عنوان مثال زمانی که کشوری درهایش را برای تجارت بین المللی باز می کند، نیازهای مردم از این طریق تامین می شود. که این اتفاق باعث می شود دیگر انتقال فرهنگ قدیم به جدید امکان پذیر نباشد و همچنین باعث ایجاد درگیری نسل ها شود. بخاطر اینکه نسل جدید ناخوداگاه فرهنگی را قبول می کند

ادامه مطلب

بانوان یاوران اقتصاد

"بانوان یاوران اقتصاد" طرحی هدفمند برای بانوان اصفهانی

 طرح "بانوان یاوران اقتصاد" با توجه به در نظر گرفتن نیازهای بانوان اصفهانی به صورت هدفمند از سوی مرکز تخصصی بانوان آفتاب برنامه ریزی شده است.

زهرا داورپناه، نماینده بنیاد ملی نخبگان در اولین کارگاه آموزشی این دوره با اشاره به نقش پررنگ زنان در مسائل اقتصادی، گفت: برای راه‌اندازی این کارگاه‌ها به این نتیجه رسیدیم تا با دعوت از کارآفرینان برتر در بخش زنان، ضمن آشنایی زنان با مدیریت شرایط و امکان‌های موجود آنان برای ورود به بازار کار آماده کنیم.

وی با اشاره به کلمه " خلق ارزش" بیان داشت: زنان کارآفرین باید در ایجاد ارزش‌ها پیش قدم باشند، به عبارتی چیزی را خلق کنند که قبل‌ها وجود داشته و از این کالا برای رفاه بهتر و ایجاد آسایش در زندگی استفاده کنند.

ادامه مطلب


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017