ذهن آگاهي زير چتر مادري

 ذهن آگاهي زير چتر مادري

خانواده اولين واحدي است كه فرزندان در آن به تدريج كسب هويت كرده و وارد زندگي اجتماعي مي شوند و مادر برجسته ترين نقش تربيتي در محيط خانه و اجتماع ر ا دارد. زمانيكه مادر نقش خود را پذيرفت مي تواند بر خانه مديريت كند و به تربيت فرزندان و همسرداري اهتمام بورزد.

در خصوص پذيرش نقش مادري مهدي احمدي فراز دكتراي قرآن ومنابع اسلامي (دعا وبهداشت روان) و سيد علي كلاهدوزان  دكتراي روانشناسي كارگاه توانمند سازي اساتيد كانون مادران را برگزار كردند .آنچه مي خوانيد ماحصل اين نشست مي باشد .

دكتر سيد علي كلاهدوزان در آغاز كلام گفت: ما تكنيك هاي زيادي براي فرزند پروري داريم ولي نمي توانيم بگوييم اين تكنيك ها براي همه جواب مي دهد زيرا نحو اجرا، زمان و كسي كه اجرا مي كند متفاوت است. بسياري از مادراني كه

به مشاوره مراجعه مي كنند مي خواهند تغييرات آني و لحظه اي را در فرزند خود ببينيد اين مادران حس پذيرش از  فرزند خود ندارند و قبل از ايجاد حس پذيرش به دنبال تغيير هستند. آنها مي خواهند خود را آرام كنند نه اينكه تغييري براي كودك به وجود بياورند. زيرا اين مادران درگير ذهن خود هستند و كودكاني ايده آل در ذهن خود مي خواهند كه با واقعيت مطابقت ندارد. قفل همه ي مشكلات ذهن ماست. بيشتر دغدغه ها ذهني است و واقعي نيست اگر دغدغه ها واقعي بود يك نگاه فرا شناختي و وسيع به مسائل داشتيم.

زمانيكه مشكلي پيش مي آيد. بايد خودمان را در صحنه بگذاريم ، يعني من هم قسمتي از اين مشكل هستم. وقتي بحث اصلي ما تربيت كودك است اين موضوع لايه رويي و سطحي مسئله است لايه مياني تربيت مادر و لايه زيرين تربيت مربي است.

من مربي كه مي خواهم مادري را تربيت كنم بايد از خود شروع كنم و بايد به مادر كمك كنم به خود تربيتي برسد اينجاست كه خود به خود تربيت كودك شكل مي گيرد.

ما انسان ها هويت هاي مختلفي داريم از كودكي تا پيري هميشه هويت ما متفاوت است و نقش هايمان به ما هويت مي بخشد ما در هر موقعيت ازلنز خودمان به مسائل نگاه مي كنيم خيلي مهم است كه در موقعيت هاي متفاوت ذهن آگاه و هوشيار باشيم.

دكتر احمدي فراز در ادامه افزود: در ارتباط با تربيت فرزند و كارهايي كه شبانه روز انجام مي دهيم نگرش ما نسبت به رفتار هاي خودمان اين است كه رفتاري صحيح داريم. اگر فيلم  يك روز ارتباط با همسر، فرزند، همكار و دوستانمان را ضبط كنيم بعد خودمان اين فيلم را ببينيم به نظر شما چقدر ايراد خواهيم گرفت .

ما در جايگاه تربيتي قرار گرفته ايم و مي خواهيم ديگران را تغيير دهيم هيچ وقت به اين فكر نيستيم به آنچه آموخته ايم درست عمل كنيم. اولين قدم در بحث تربيتي خود سازي است.

تربيت يعني كه خود را ساختن          بعد از آن بر ديگران پرداختن

خيلي از باورهايي كه فكر مي كرديم درست بوده با گذشت زمان مي فهميم صحيح نبوده باورهاي ناپخته با گذشت زمان پخته مي شود. بايد به گونه ايي عمل كنيم كه در ده سال آينده نگوييم چه اشتباهي كرديم.

دكتر كلاهدوزان گفت: براي پذيرش و جايگاه يك نقش لازمه آن شناخت آن نقش است. مثلا در پذيرش

نقش مادري لازمه آن شناخت است. اگر شناخت نسبت به نقش مادري داشته باشيم خروجي آن پذيرش مي باشد. در پذيرش جنبه هايي از تسليم شدن است. پذيرش به ما اجازه مي دهد كه نسبت به يك چيز تمايل داشته باشيم و از جنبه هاي مختلف به آن نزديك شويم.

وقتي مي گوييم پذيرش مادري، پذيرش رنج مادري هم درون است . اگر مي خواهيم پذيرش واقعي داشته باشيم بايد بدانيم كه مادري جنبه هاي مختلفي دارد كه من اين هديه را تمام و كمال مي پذيرم. هرگاه چرخش نگاه رخ بدهد تغيير نيز پيدا مي شود و در مسير درست حركت مي كند.


کلیه حقوق این سایت نزد بانو سرای آفتاب محفوظ است
طراح شرکت نیکو پردازان جی - Copyright © 2017